Ris

Ris

Ris er frøet fra risplanten. Den vanligste sorten er Oryza sativa, en ettårig plante som vokser i våtmark. Ris er den viktigste ernæringskilden for en stor del av verdens befolkning, spesielt i Øst- og Sør-Asia, Midtøsten, Latin-Amerika og India. Etter mais og hvete er ris den kornsorten det produseres mest av på verdensbasis.

I Norge er Bamatiris og Jasminris de vanligste sortene, men det eksisterer mer enn 44 000 typer ris på verdensbasis og prisen varierer sterkt mellom de ulike ristypene

Basmati er en langkornet ris som er kjent for sin aroma og nyanserte smak. India er den største produsenten av Basmatiris etterfulgt av Pakistan.

Jasmin er også en langkornet ristype men har en mer nøtteaktig aroma og lys farge. Den største produsenten av Jasminris er Thailand.