Kaffe

Kaffe

Kaffe er den nest største råvaren etter olje, målt i verdi på verdensbasis, og over 100 millioner mennesker er involvert i kaffeproduksjon, logistikk, kjøp og salg hvert år. En kaffeplukker kan plukke mellom 50 og 100 kg frukt pr. dag, noe som utgjør 10 til 20 kg rå kaffe. Det kreves 268 liter vann for å fremstille en kopp kaffe.

Sammen med de fleste  andre store råvarer handles kaffe på råvarebørsene i New York og London. Kaffe selges i bags som veier 152,12 pounds som tilsvarer 69 kg. Verdensproduksjonen i 2010 lå på 117 millioner bags.

Brasil og Colombia er de største produsentlandene, og står for over 40 % av verdensproduksjonen. Andre produserende land er Costa Rica, Dominikanske Republikk, El Salvador, Etiopia, Honduras, India, Indonesia, Peru, Mexico og Vietnam.

TODAY: $104.1 0% Historikk