Mandler juni 2013

I går kom mai-tallene for mandler fra California.

Mai 2013: skipning 131,5 millioner lbs. Dette er 9,5 % lavere enn mai 2012. 

USA opp 1,1 % og eksport ned 15,8 % 

Skipning: for sesongen ligger vi på 1,578 milliarder lbs – 3,6 % bak fjoråret

Markedet bunnet ut i mai og siden det har vi opplevd stor etterspørsel både ny og current crop, mesteparten fra Europa som inntil nylig var udekket for sommeren.

Rapportene sier at Kina har et stort lager av inshell current crop men kan forventes å komme inn for å kjøpe mer ny høst.

 2012 høst:

Mottatt høst ligger fortsatt på 1,88 milliarder lbs

 2013 høst:

Insekter har vært en issue men enn så lenge har det blitt håndtert godt av farmerne; Dette KAN bli en ny sesong med en høy andel av ”serious damage”.

Kvantumet av nøtter på trærne ser bra ut i hele California, og pr. dags dato ser det ut som de kan starte innhøstingen 5-7 dager tidligere enn i fjor.

 Fremtid:

Totalt skipet og kontrahert er 1,861 milliarder lbs – mot 1,943 samme tid i fjor. Det vil igjen bli vanskelig å finne spesifikke størrelser og kvaliteter, så kjøpere som finner seg udekket for sommer månedene bør se på dette snarest.

Den svake Spanske høsten kan gi oss ytterligere press på både current crop og tidlige skipninger av ny høst fra USA.

Ny høst handels fortsatt til en rabatt men den er mye mindre enn vi har sett tidligere i år.

 Det objektive estimatet er ventet å bli sluppet tidlig i juli.

Det er stengt for kommentarer.